Jiangsu Likang Medical Products Co. Ltd.

您现在的位置:网站首页 - 生产能力生产能力

  • Product name: undercast padding
  • 上架时间: 2016-08-21
  • Views : 177

                     

Undercast Padding Undercast Padding

 

Undercast Padding
Product Size Packaging Rolls/CS
2"X4YDS 72
3"X4YDS 72
4"X4YDS 72
6"X4YDS 36